Okuma Süresi : 2 dakika

Yemek…

Biz insanoğluna en keyif veren dünyevi olgulardan birisi… Eğer siz de, bendeniz Mide Mühendisi gibi şikemperver ve lezzetsever birisi iseniz, yemek yemekten aldığınız keyif “hayatta kalmak için yemek” motivasyonuna sahip birisinin aldığı keyiften çok daha da fazla olabilir. Peki tüketmekten bu kadar keyif aldığımız yiyecekler ile ilgili olarak bir günde kaç karar aldığınızı hiç düşündünüz mü? Eskiden yediğimiz öğün sayısı olan iki kez mi? Bugünkü öğün sayımız olan üç kez mi? Ara öğünler ile birlikte, beş mi? Aklı sürekli yemek yemekte olan birisi isek, yirmi mi?

İnanması biraz zor belki, ama bir günde yiyecekler ile ilgili olarak 200’den fazla karar alıyoruz, daha ilginci de aldığımız kararın birçoğu bilinç düzleminde de değil. Cornell araştırmacısı Brian Wansink ve takımının yaptığı bir çalışmada1 katılımcıların yiyecek ve içecekler konusunda bir günde kaç adet karar verdiklerine dair tahminleri sorulmuş. Ardından da katılımcılara ne, ne zaman, nerede, ne kadar ve kimlerle yediklerini ve içtiklerini soran 18 soru aktarılmış. Çalışma kapsamında, elde edilen sonuçlara göre katılımcılar, bir günde yaklaşık 15 karar verdiklerini tahmin ederken, gerçekte tahminlerinin oldukça ötesinde, ortalama 221 civarında tercihte bulundukları tespit edilmiş.

Kilolu Olmak ve Bilinç

Çalışma kapsamında veriler, çözümlenerek daha ayrıntılı olarak incelendiğinde daha da ilginç bir manzara ile karşılaşılmış. Alınan karar sayısı ile katılımcıların kiloları arasında bir ilişki tespit edilmiş. Katılımcılardan, 100’den fazla karar alanların fazla kilolu olduğunu, obez olarak tanımlanabilecek kişilerin ise normal kilolu insanların aldığı ortalamada karar aldığı ortaya çıkmış. Buradan da, kilo ile sadece karar sayısının ilişkili olmadığı, kararların nasıl ve hangi yönde aldığının da ilişkili olduğu sonucuna varılmış.

Yani Bu Sonuç Ne Anlama Geliyor?

Bu çalışma ve sonuçları aslında bize, yemek odaklı olarak ne kadar çok karar aldığımızı göstermekle kalmıyor; neyi, nasıl, nerede ve neden yediğimize ilişkin akıllıca kararlar almamız gerektiğini gösteriyor.

Bir başka ilginç olan şey, bu karar alma süreçlerimizin büyük bir çoğunluğunun, bilinç düzeyinde gerçekleşmediği anlaşılıyor. Bu durum da esasen, bütün kararlarımızı kendimizin aldığını zanneden bizlerin yanıldığını, bilinçten ziyade bilinç dışı düzlemin, daha “ilkel” dürtülerimizin yemek yeme kararlarımız üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Bendeniz, tüm ayrıntılarıyla anlattığım ve 103 kilogramdan 73 kilogramlara düştüğüm sağlıklı olma yolundaki süreçteki tecrübeme paralel olarak, kilo verme ve sağlıklı olma uğraşlarının başarılı olması için, aldığımız kararları çok da ipleri ele almadan, hayatın akışına bırakarak bilinç dışı düzlemde pek de başarılı olamayacağı, tam da aksine alacağımız her karara mutlaka bilinç çerçevesinde müdahil olmanın ne kadar da önemli olduğunu net bir şekilde göstermektedir.

Sözün Özü…

Bir cümle ile sözün özü: Sağlıklı olmak ve nereye gittiğini tam da bilemediğimiz kilolarımızdan kurtulmak istiyorsak, kararlarımızı kendimize bırakmayıp, kendimiz vermemiz gerekli…

İlk Yayın, 20/06/2019
Son Güncelleme, 04/07/2019

2 thoughts

    1. Thanks! I’ve blogging for 6 years -except a two-year-period exclusion. The layout is pretty minimal and clean looking. I’ve searched a lot for a layout that I really liked. And this is the result. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir